I mean when I met my hubby online, here's what I wrote to him: I like meat, sports and beer. Even a lame pick up line can be endearing if you LOOK attractive and SMILE. Don't like fine dining when you can be passionate about Memphis barbecue, don't enjoy movies when you can declare your enthusiasm for Mel Brooks. Don't be phoenix black dating upset if he chooses her over you, that was a possibility from the beginning. If she is wearing a skirt or dress she will probably appreciate the warmth of your hand on her soft skin. And when you do, it will be great! If you're feeling temporarily down, keep this to yourself until you're feeling more upbeat. If he/she disagrees ask him what he thinks. Now that you've got your date hooked with an opener, how do you keep him on the line? Always tell your boyfriend how you feel. Show your personality, don't tell it. If you want to get out there and start dating, you need to start doing something about it. How are you san antonio dating sites doing? Compliment on her los angeles chat rooms teeth or her skin. Most women do not like to be tickled so avoid it at all costs and proceed to tickle her ONLY if she is ok with it. Wait a second to think up something. You want to try and get a sense of what the person is like, which can be truly difficult. This should not affect your relationship with your boyfriend, but you will need to discuss it. Don't go out every day. Pick your clothes early. And then I F'ing meet you and you're like let's go see some weird ass indie flick that's in Swahili (Holy crap, I spelled that word right on the first try?!!! If they accept and encourage this passion, appreciate that, and seek to return the favor. She might not like you at all. Don't bring your annoying, talkative friends around them, because they can be distracting. There are usually one for every day of the week. Hear them, consider them, keep the ones that are valuable, and discard the rest. How to Get Along With a Boyfriend's Sister. Hint around if you really feel the need, but don't just come right out and talk about it.

Dünya genelinde harika bir silaj bitkisi olarak kabul edilen mısır, son yıllarda yeşil yem ve silaj üretimi maksadıyla ekim alanı oldukça artan bir bitkidir. Mısır bitkisi daha çok, yüksek verimi, silaj yapmaya fevkalade uyumu ve yapılan silajın yüksek besleyici değeri nedeniyle tercih edilmektedir.

Silajlık mısırın ilkbahar aylarında veya yaz aylarının başlangıcında ekilmesi mümkündür. Kullanılan tohumların iriliklerine bağlı olarak değişmekle beraber, dekara 2 – 2,5 kg. tohum yeterli gelmektedir. Dane mısır çeşitleri, dekarda 8 – 9 bin bitki olarak ekilebilirken, silajlık mısırda bu sayı 12 – 14 bin aralığındadır. Ekim yapılırken sıra aralığı 70 cm olmalıdır.

Yurdumuzda mısır, mobile porn tubes buğday, arpa,fiğ vb. ürünlerden sonra 2. ürün olarak yetiştirilebilmektedir. Silaj yapılacak mısırın çeşidinin uzun boylu, bol yapraklı ve koçan ağırlığı yüksek olmalıdır.

Mısırın silolanmasında başka katkı maddelerine gerek yoktur. Mısır, fermente özelliği nedeniyle proteince zengin ve tek başına silolanmayan bitkilerin silajının yapımında katkı maddesi olarak kullanılabilir. Mısır silajının kalitesini çeşit, hasat zamanı, koçan oranı, parça boyutu, silonun şekli, doldurma süresi, sıkıştırma derecesi gibi özellikler belirlemektedir. Genel olarak mısırda en yüksek kuru madde verimi süt olum ile hamur olum devresi arasında yapılan biçimlerden elde edilir. Bu dönemde kuru madde oranı % 30-45 kadardır ve silaj için en uygun düzeylerdedir. Kuru madde sindirilebilirliliği ve hayvanların gönüllü yem tüketimi bu devrede en yüksek noktadadır.

 

 

 

 

 

 

5 dekarlık alanda yetiştirilen mısırın silajı için, silonun  tabanına 5 m x 20 m ebatlarında,  400 mikron kalınlığında plastik örtü serilir. 10-15 yerinden delinir.  Üzerine 15-20 cm kalınlığında sap serilir. 

Hasadı yapılan mısır 2-4 cm uzunluğunda  parçalanır. 60 cm kalınlığında plastik örtü üzerine serilir.  Sıkıştırma sırasında dışarı taşması önlenir.

Serilen parçalanmış mısır üzerine 1 ton için 1-2 kg salamura  tuzu serpilir.  İstenirse fermentasyonu hızlandırmak için 1 ton için 10-15 kg arpa  kırması veya 5-10 kg buğday unu   ilave edilebilir. Bu işlemden sonra traktörle sıkıştırma yapılır. Traktör ön tekerleri yığın üzerinde sağa – sola  döndürülmemelidir. Düz olarak yığın üzerinde gidiş geliş yapılmalıdır. 60 cm kalınlığındaki yığın 20-25 cm ye düştüğünde iyi bir sıkıştırma  yapılmış demektir.

Yeniden malzeme  serilerek ve katkı maddeleri her katta kullanılarak sıkıştırma işlemi yığın yüksekliği 80-90 cm oluncaya kadar devam edilir.  Kenarlar ayakla sıkıştırılır.

 

 

 

 

 

Sıkıştırma  işlemi tamamlandıktan   sonra   kümbet   şeklini     alır.             5m x 20m ebadında  alttaki plastik örtü toplanarak  yığının etekleri üzerine getirilir.  İkinci plastik örtü bunun üzerine serilir. Arkadan öne doğru aynı yerden başlayarak 15 – 20 cm. kalınlığındaki toprakla  kapatılır.  Hayvanların zararından korunması için kenarlarına ve üzerine  sap saman balyası konabilir.

Kapatılan silaj ortalama olarak 45 gün içerisinde olgunlaşır. Rengi, kokusu ve tadı kontrol edildikten sonra  hayvanlara yedirilmeye başlanılır.

Önceki Yazı:Hayvan Pancarı

Sonraki Yazı:2012 YILI DESTEKLEMELERİ

Yorumlar
Bir yorum yazın