Okay, you guys are probably like why the hell are YOU writing this list? Pay attention to her reactions when you do something. Often the thing that makes dates a bad one is lack of humor. Seriously avoid personal-ad speak. Ignore the numbers. Take off your panties. How to Ask a Girl to a Date and Has a Boy Fiend. It should be simple and pretty. And get a real dialogue going. Congratulations and well done! There is nothing worse than being inauthentic, says Spira. Listen to her. Act like you aren't interested but act flirty show of the part of you that is flawless,don't worry we all have that part of us. Com and others. If she lets you, remove her footwear and start tickling her feet. There is probably something you are passionate about that your partner is not. Your expressions, position, movements, and phoenix dating service tone of voice can all impact how funny you seem. How we choose to relate to others gives us information about ourselves. Don't be jealous of the ex or the father of the kids. People in general are most comfortable talking about themselves or their interests. Having a nature goes hand in hand with a sense of humor. Relationships aren't centered on sex; it's about love and passion. Silence will pull apart the good your humor has injected into the conversation. Keep your laughs at a natural tone, san antonio singles not screaming loud or nervous-like. In addition, if she's certain you're able to poke fun at yourself, it'll be easier to poke fun at her sweet foibles when you're more familiar with another without her seeing this as an attack on her. So much vital los angeles singles information is only disclosed in person. Create a persona and your profile stands out. Don't give him girlfriend drama or complain, he probably likes you because you are different than what he is used to. Do not be overly touchy with your boyfriend. You may wish to have a back out plan in case this happens. Asking an older woman out is like asking any woman for a date. Don't be a jerk. The good old bar scene isn't for everybody. I think some things should be kept to a minimum until you meet somebody, and even when you go on a first date you shouldn't talk too much about your personal life, says Bilotta.

KARAMBA

Yetiştiriciler arasında “Süt Otu” olarak da bilinir. Yaprakları geniş, kolaylıkla sindirilebilen ve lezzetli bir buğdaygil olan KARAMBA, tek yıllık bir yem bitkisidir. Süt verimini arttırması nedeniyle yetiştiriciler arasında süt otu olarak adlandırılır.

 

 

 

GENEL ÖZELLİKLER VE YETİŞTİRME :

 

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yedirilebilen KARAMBA, geniş yapraklı bir bitkidir. Taze ot olarak yedirilebildiği gibi silaj veya kuru ot olarak da değerlendirilebilen KARAMBA’nın, enerji ve protein değerleri de oldukça yüksektir.

 

Sonbahar’da Ekim :  Bölgelerimize göre ekim aralıkları değişmektedir. Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde Ağustos ayı sonlarından Ocak ayı sonlarına kadar ekimi yapılabilir. Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde 15 Ağustos’tan Ekim sonuna, Güneydoğu Anadolu’da ise Ağustos ayı sonundan Kasım ayı sonlarına kadar ekimi mümkündür.

 

İlkbahar’da Ekim : Kar yağışının çok fazla, soğuğun aşırı olduğu yerlerde, karların erimesini müteakip erken ilkbahar ekimi yapılır. Kar yağışı başlayıncaya dek her 20 günde bir biçim mümkündür.

 

Tohum Yatağı : Düz, tesviyesi yapılmış ve sıkıştırılmış olmalıdır.

 

Tohum Miktarı : 5 kg/Dekar

 

Sıra Aralığı : 10-17,5 cm sıra aralıklı ya da serpme şeklinde olmalıdır.

 

Ekim Derinliği : 1,5-2 cm

 

GÜBRELEME : Ekmeden önce tohum yatağına 15 kg/da 20-20-0 (NPK), ilk çıkıştan 15 gün sonra ise 20 kg/da Amonyum nitrat (%33) verilir. Ekim ve Kasım aylarında don görülen bölgelerde çıkıştan sonra gübre tavsiye edilmez. Her biçimden sonra 15-20 kg/da Amonyum nitrat (%33) ile gübreleme yapılması gerekmektedir. Gübreleme biçimden hemen sonra, otların toplanmasını takiben yapılır. Gübre uygulandığı zaman yaprakların kuru olmasına özen gösterilmelidir. Ekimden önce tarlaya hayvan gübresi uygulandığında daha yüksek verim alındığı gözlenmiştir. Yoğun hayvan gübresi uygulanan tarlalarda hazır gübre ya hiç uygulanmaz, ya da çok az miktarda verilir. Hazır gübre uygulanan tarlalara 10 gün geçmeden hayvanlar bırakılmamalı ve KARAMBA biçilerek hayvanlara yedirilmemelidir. Çünkü gübre erise bile bitkinin özsuyuna geçtiğinden 10 gün geçmeden bitki özsuyundaki gübreyi tüketemez.  Aksi taktirde gübre zehirlenmesinden hayvanlar ölebilir. 10 günlük süre sonunda otlatmada veya biçimde herhangi bir tehlike yoktur.

 

SULAMA: Özellikle Sonbaharda ve yağışlı aylarda yağışlar takip edilerek ekildiğinde Karamba’nın çimlenmesi ve gelişmesi için mevsimsel yağışlar yeterli olmaktadır. Çoğunlukla tohumlar ekimden sonra bir hafta sonra çimlenir. Yağışın olmadığı veya az olduğu aylarda ekildiğinde çimlenme, ilk çıkış ve fide aşamalarında toprağın üst tabakasının nem oranının korunması için, ekimden sonraki 2-3 hafta içinde az miktarda ancak sıkça sulama yapmak gerekir. Bitkinin köklenmesinden sonra ise sulama buharlaşma oranına bağlı olarak yapılmalıdır. Her sulama için uygulanması gereken en uygun su miktarı 30 mm’dir. (=30.000 It/da)

 

YABANCI OT MÜCADELESİ: Genel olarak tavsiye edilmemekle beraber zorunlu hallerde bitkinin 4. yaprak aşaması ve sonrasında 2,4-D, MCPA veya MCPP gibi yabancı ot öldürücü ilaçlar, geniş yapraklı otlara karşı uygulanabilir.

 

VERİM :  KARAMBA 6 ile 32°C arasında her ısıda gelişmektedir. Dona karşı oldukça dayanıklıdır. İdeal gelişme ısısı ise 18-24°C arasındadır. Bu sıcaklık aralığında ekildiğinde 35 günde ilk biçime ulaşabilmektedir. Hava sıcaklığının normal olduğu aylarda düzenli olarak her 20 günde bir biçilebilir. Ekim zamanına bağlı olarak, iklim koşullarının ve uygulanan bakımın iyi olması şartı ile KARAMBA ‘dan bölgelerimize göre kuru – sulu arazilerde yılda dekara 2-3 ton kuru ot, 10-20 ton yeşil ot alınmaktadır. Sindiriminin kolay olması nedeniyle yetişkin bir inek günde 150 kg KARAMBA yiyebilir. Özellikle süt veriminde artış sağlar. Taşıdığı yüksek besin değerleri ve kuru madde oranının yüksek olması nedeniyle besi hayvanlarında yüksek besi artışı sağlar.

 

HASAT ve OTLATMA: Biçim, bitki boyu yüksekliği 30-40 cm arasında iken yapılmalıdır. Toprak seviyesinden 6 cm yukarıdan biçilmelidir. Orak veya tırpanla da biçilebilir. Büyük işletmelerde ise çayır biçme makineleri ve ot – silaj makineleriyle biçim yapılabilmektedir. Büyükbaş hayvanlar için öncelikle biçmek, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar  için otlatmak daha uygundur. Otlatma 25-30 cm arasında yaptırılmaktadır. 8 cm’den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır.

BESİN DEĞERLERİ

Kuru Madde/ Kg

/ Enerji

/Ham Protein

Yonca Silajı

385

685

168

KARAMBA

450

900

192

Mısır Silajı

320

904

88

Ca

P

Mg

K

Na

Yonca Silajı

15,1

2,7

2,8

23,0

1,2

KARAMBA

5,3

3,8

2,2

32,2

2,8

Mısır Silajı

2,0

2,2

1,3

15,0

0,1

 

zp8497586rq

Önceki Yazı:Kan Unu

Sonraki Yazı:Bazı Yem Bitkilerinin Latince Karşılıkları

Yorumlar

Yorumlar kapatıldı.