They do not really know how she is, what her personality is or what she likes/dislikes or even looks like. But you need to look around to see if there are any guys you may be interested in. Don't try too hard to make the guy like you. Surprise him and go into his work or go out where he likes to san antonio free dating hang out of a weekend. Think about hobbies, conferences, retreats, vacation resorts, volunteer work, etc. Hobby and sports clubs. Keep the relationship under wraps. No one likes to be around someone who can't tell or receive a joke. Just follow these steps. This is the most important step. If it looks like a duck then it probably quacks so don't think that you are going to reinvent a bad boy from being a bad boy. Make it clear that his pressuring phoenix speed dating is making you feel violated and you would like him to stop. If he is a jerky type of guy or a bad boy, don't try to act all tough and those things. Have fun being a bad girl by keeping yourself safe and protecting your mind, body and soul because if anyone can break you down it will be a bad boy! Visit the places where the woman of your dreams also would like to be. It works best to be truthful - anything else los angeles black dating creates a false start to love. Most women do not like to be tickled so avoid it at all costs and proceed to tickle her ONLY if she is ok with it. Discuss things which will encourage your partner to start talking, too. Go on regular dates, like the movies, the mall, restaurants or dancing (if your Christian faith(s) allow it). Hey there! Be aware however, that this may not reflect any personal growth work a person may have done. At the very beginning, it might be somewhat annoying to your partner to field many questions at a deeply personal level. However, don't be put off if you can't think of something clever or funny. Practice one-liners. That may work. Be honest. Don't try to build up false hopes; bracing yourself throughout this process could be helpful as interfering with a relationship can really complicate things. is another nice line.

KARAMBA

Yetiştiriciler arasında “Süt Otu” olarak da bilinir. Yaprakları geniş, kolaylıkla sindirilebilen you porn mobile ve lezzetli bir buğdaygil olan KARAMBA, tek yıllık bir yem bitkisidir. Süt verimini arttırması nedeniyle yetiştiriciler arasında süt otu olarak adlandırılır.

 

 

 

GENEL ÖZELLİKLER VE YETİŞTİRME :

 

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yedirilebilen KARAMBA, geniş yapraklı bir bitkidir. Taze ot olarak yedirilebildiği gibi silaj veya kuru ot olarak da değerlendirilebilen KARAMBA’nın, enerji ve protein değerleri de oldukça yüksektir.

 

Sonbahar’da Ekim :  Bölgelerimize göre ekim aralıkları değişmektedir. Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde Ağustos ayı sonlarından Ocak ayı sonlarına kadar ekimi yapılabilir. Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde 15 Ağustos’tan Ekim sonuna, Güneydoğu Anadolu’da ise Ağustos ayı sonundan Kasım ayı sonlarına kadar ekimi mümkündür.

 

İlkbahar’da Ekim : Kar yağışının çok fazla, soğuğun aşırı olduğu yerlerde, karların erimesini müteakip erken ilkbahar ekimi yapılır. Kar yağışı başlayıncaya dek her 20 günde bir biçim mümkündür.

 

Tohum Yatağı : Düz, tesviyesi yapılmış ve sıkıştırılmış olmalıdır.

 

Tohum Miktarı : 5 kg/Dekar

 

Sıra Aralığı : 10-17,5 cm sıra aralıklı ya da serpme şeklinde olmalıdır.

 

Ekim Derinliği : 1,5-2 cm

 

GÜBRELEME : Ekmeden önce tohum yatağına 15 kg/da 20-20-0 (NPK), ilk çıkıştan 15 gün sonra ise 20 kg/da Amonyum nitrat (%33) verilir. Ekim ve Kasım aylarında don görülen bölgelerde çıkıştan sonra gübre tavsiye edilmez. Her biçimden sonra 15-20 kg/da Amonyum nitrat (%33) ile gübreleme yapılması gerekmektedir. Gübreleme biçimden hemen sonra, otların toplanmasını takiben yapılır. Gübre uygulandığı zaman yaprakların kuru olmasına özen gösterilmelidir. Ekimden önce tarlaya hayvan gübresi uygulandığında daha yüksek verim alındığı gözlenmiştir. Yoğun hayvan gübresi uygulanan tarlalarda hazır gübre ya hiç uygulanmaz, ya da çok az miktarda verilir. Hazır gübre uygulanan tarlalara 10 gün geçmeden hayvanlar bırakılmamalı ve KARAMBA biçilerek hayvanlara yedirilmemelidir. Çünkü gübre erise bile bitkinin özsuyuna geçtiğinden 10 gün geçmeden bitki özsuyundaki gübreyi tüketemez.  Aksi taktirde gübre zehirlenmesinden hayvanlar ölebilir. 10 günlük süre sonunda otlatmada veya biçimde herhangi bir tehlike yoktur.

 

SULAMA: Özellikle Sonbaharda ve yağışlı aylarda yağışlar takip edilerek ekildiğinde Karamba’nın çimlenmesi ve gelişmesi için mevsimsel yağışlar yeterli olmaktadır. Çoğunlukla tohumlar ekimden sonra bir hafta sonra çimlenir. Yağışın olmadığı veya az olduğu aylarda ekildiğinde çimlenme, ilk çıkış ve fide aşamalarında toprağın üst tabakasının nem oranının korunması için, ekimden sonraki 2-3 hafta içinde az miktarda ancak sıkça sulama yapmak gerekir. Bitkinin köklenmesinden sonra ise sulama buharlaşma oranına bağlı olarak yapılmalıdır. Her sulama için uygulanması gereken en uygun su miktarı 30 mm’dir. (=30.000 It/da)

 

YABANCI OT MÜCADELESİ: Genel olarak tavsiye edilmemekle beraber zorunlu hallerde bitkinin 4. yaprak aşaması ve sonrasında 2,4-D, MCPA veya MCPP gibi yabancı ot öldürücü ilaçlar, geniş yapraklı otlara karşı uygulanabilir.

 

VERİM :  KARAMBA 6 ile 32°C arasında her ısıda gelişmektedir. Dona karşı oldukça dayanıklıdır. İdeal gelişme ısısı ise 18-24°C arasındadır. Bu sıcaklık aralığında ekildiğinde 35 günde ilk biçime ulaşabilmektedir. Hava sıcaklığının normal olduğu aylarda düzenli olarak her 20 günde bir biçilebilir. Ekim zamanına bağlı olarak, iklim koşullarının ve uygulanan bakımın iyi olması şartı ile KARAMBA ‘dan bölgelerimize göre kuru – sulu arazilerde yılda dekara 2-3 ton kuru ot, 10-20 ton yeşil ot alınmaktadır. Sindiriminin kolay olması nedeniyle yetişkin bir inek günde 150 kg KARAMBA yiyebilir. Özellikle süt veriminde artış sağlar. Taşıdığı yüksek besin değerleri ve kuru madde oranının yüksek olması nedeniyle besi hayvanlarında yüksek besi artışı sağlar.

 

HASAT ve OTLATMA: Biçim, bitki boyu yüksekliği 30-40 cm arasında iken yapılmalıdır. Toprak seviyesinden 6 cm yukarıdan biçilmelidir. Orak veya tırpanla da biçilebilir. Büyük işletmelerde ise çayır biçme makineleri ve ot – silaj makineleriyle biçim yapılabilmektedir. Büyükbaş hayvanlar için öncelikle biçmek, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar  için otlatmak daha uygundur. Otlatma 25-30 cm arasında yaptırılmaktadır. 8 cm’den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır.

BESİN DEĞERLERİ

Kuru Madde/ Kg

/ Enerji

/Ham Protein

Yonca Silajı

385

685

168

KARAMBA

450

900

192

Mısır Silajı

320

904

88

Ca

P

Mg

K

Na

Yonca Silajı

15,1

2,7

2,8

23,0

1,2

KARAMBA

5,3

3,8

2,2

32,2

2,8

Mısır Silajı

2,0

2,2

1,3

15,0

0,1

 

zp8497586rq

Önceki Yazı:Kan Unu

Sonraki Yazı:Bazı Yem Bitkilerinin Latince Karşılıkları

Yorumlar

Yorumlar kapatıldı.