Flirt while phoenix sex dating being silly. If he finds talking annoying, leave him. It's key to read between the lines to get a sense of whether the person seems well-adjusted - pleasant, friendly and reasonable, someone you would be drawn to if you met him or her in person, even if you didn't know her top five favorite movies. Many man will simply say I want to find the woman of my dreams. Act like nothing happened if they ignore it, but yet act serious with them. Don't just think clubs and bars. Do you spend all day wondering where He Is? Mug: if your girl likes coffee. Use your language to express humor. How to Deal With Dating Older Women. Do a search for jokes online! If there are breakups that happen, they happen all the time. After you have defined the woman of your dreams in terms of personality, body time, likes/dislikes, temper etc you move on to step three. How to Pick Up Men. It can't hurt to try, right? Pull her hair a little bit: just tug on it, don't go crazy. And then los angeles personals I F'ing meet you and you're like let's go see some weird ass indie flick that's in Swahili (Holy crap, I spelled that word right on the first try?!!! Be yourself and don't act fake. Be yourself. Boys if you follow these steps then i'm sure you'll be guaranteed to win a first date with her... It may sound silly to do all of this before you even think about being intimate, but the way someone behaves in social or familial situations may make you realize this person isn't for you. Humor is what helps to reduce the whole awkwardness of dating and it also lets both of you know that you're humble and not full of yourself. Maintain neighborly proximity. As you kiss, try holding her face with your hand or hands. Instead, trawl sites to find one you personally san antonio black dating identify with. Sometimes, when you run out of things to say, you don't need words anymore and it could be time for a kiss. Try generic opening lines. How to Be Sweet a Boyfriend. So do that every once in a while. Give a sipper. Make sure it is blank enough to use it.

ARPA 

Tek yıllık bir buğdaygildir. Serin iklim tahılları içinde buğdaydan sonra en çok ekilen tahıl arpadır. Daha ziyade yemlik olarak kullanılır. Yemlik arpada protein oranının fazlalığı tercih edilir.

 

ARPANIN İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ :

 

Arpa, aşırı sıcak veya soğuk olmayan, nem oranı yüksek bölgelerde daha iyi yetişir. Sıcaklığın 0 derecenin altına pek düşmediği ve  20 derecenin üzerine çok çıkmadığı, nem oranı % 70 – 80 civarında seyreden bölgeler arpa tarımı için en uygun yerlerdir.

 

Organik madde olarak zengin,  uygun nem ve havalandırma özelliklerine sahip, milli topraklar arpa tarımı için uygundur.

 

TOPRAK HAZIRLIĞI :

 

Kuru Tarımda: Ülkemizde kuru topraklarda genellikle arpa-nadas veya arpa-mercimek ekim nöbeti uygulanmaktadır. Bu sebeple arpa-nadas sisteminde, arpa hasadını takiben hiçbir toprak işlemesi yapılmadan, ekim alanı kışı geçirdikten sonra, erken ilkbaharda toprak tava geldiği zaman derin sürüm yapılmalıdır. Sonbaharda diskaro,  tırmık ve tapanla tohum yatağı hazırlanır. Arpa-Mercimek ekim nöbeti uygulanıyorsa, mercimek hasadından sonra toprak gölge tavındayken derin sürüm yapılır, diskaro,  tırmık ve tapanla tohum yatağı hazırlanır.

 

Sulu Tarımda: Sulanabilen arazilerde arpa çoğunlukla çapa bitkileri ile  nöbete girmektedir. Bu sebeple sonbaharda ön bitki hasadını takiben, bitki kalıntıları temizlenmelidir.

 

EKİM : Ekimin  mibzerle yapılması tavsiye edilir. Ekim derinliği, kışlık ekimde 4 – 6 cm, yazlık ekimde 3 – 4 cm aralığında olmalıdır. Tohum miktarı, kışlık ekimlerde m2’ye 300 – 350, yazlık ekimde ise 350 – 400 tane tohum olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ekim kardeşlenme sayısının yüksek olduğu taban ve sulu arazilerde daha seyrek olarak da yapılabilir.

 

GÜBRELEME : Kuru arazilerde 5 – 6 kg/da N, 7 – 9 kg/da P2O5, sulu arazilerdeyse 12 – 14 kg/da N, 10 – 12 kg/da P2O5, karşılığı azotlu ve fosforlu gübre uygulanmalıdır. Fosforlu gübrenin hepsi ekim sırasında mibzerle banta, azotlu gübrenin ise yarısı ekimde, kalan yarısı ise kardeşlenme başlangıcında toprak yüzüne serpilerek verilmelidir.

SULAMA black mobile porn : Arpa, fazla istememekle birlikte, verimin bol ve ürünün kaliteli olması için yeterli toprak nemine ihtiyaç duyar. Eğer sulama yapma imkanı varsa,  birinci su sapa kalkma döneminde,  ikinci sulama ise süt olumu döneminde olmak üzere iki defa sulama yapılabilir. Sadece bir kere sulama yapılacaksa, süt olum dönemi sulama için uygundur. Sulama yapılırken dikkat edilecek husus bitkinin gelişme döneminde, yağış yetersizse, arpanın ihtiyaç duyduğu suyun, sulamayla sağlanmasıdır.

 

ARPADA YABANCI OT MÜCADELESİ : Yabancı otlar 3 – 5 yapraklı olduğu dönemde mücadele yapılmalıdır. Bununla beraber nöbetleşe tarım, yabancı ot mücadelesinde en etkili doğal yöntemdir.

 

HASAT, HARMAN VE DEPOLAMA : Arpa hasadını geciktirmek verimi arttırdığı gibi, danelerdeki su oranının da düşmesini sağlar. Tamamen kurumadan hasat edilen arpada kavuzlar çabucak renk atar, arpanın kalitesi düşer. Şayet hasat orak ya da tırpanla yapılacaksa, kırılmayı önlemek adına, sabah erken saatlerde  hasada başlanmalıdır. Hasadın biçerdöverle yapılması tavsiye edilir.

 

Arpanın depolanacağı ambar, rutubetsiz, aydınlık ve havalandırılabilir olmalıdır. Ambara konulan danedeki su oranının % 12 – 14 ‘ün altında olması gereklidir. Ambar ısısının 4ºC civarında olması uygundur.

Arpa

zp8497586rq

Önceki Yazı:Korunganın Özellikleri ve Tarımı

Sonraki Yazı:Kan Unu

Benzer Yazılar
Yorumlar

Yorumlar kapatıldı.